× attachment
เส้นทางที่ 1
เส้นทางวังหลวงกษัตริย์ล้านนา

(ข่วงหลวงเวียงแก้ว)

       พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ หรือ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ คือพระบรมราชานุสาวรีย์ของกษัตริย์ 3 พระองค์ ผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ คือ พระญามังราย, พญางำเมือง และ พ่อขุนรามคำแหง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

เส้นทางที่ 2
เส้นทางวิถีชุมชน สล่าเมือง

(ชุมชนพวกแต้ม คัวตอง)

      วัดพวกแต้ม คือวัดศูนย์กลางชุมชน และเป็นไฮไลท์ของเส้นทางท่องเที่ยว เพราะวัดแห่งนี้เป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นทั้งวัดที่ ชาวชุมชนมาร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำ เป็นที่ทำการชุมชน และศูนย์กลางงานผลิตฉัตรทอง (คัวตอง) งานหัตถกรรมฉลุแผ่นเหล็กและการทำฉัตรที่ใหญ่ที่สุดในจ.เชียงใหม่ ที่คุณสามารถเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิด